اهم فعاليت ها

 الف ) بخش آمار واطلاعات

1- جمع آوري آمار و اطلاعات كشاورزي استان و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط

2- تهيه گزار شها و تحليل هاي آماري از وضعيت بخش كشاورزي استان ، روند توسعه و رشد بخش طي برنامه سوم چهارم توسعه...

3- اجراي طرح هاي آماري پروژه هاي گندم و جو و ساير محصولات زراعي (پيشرفت كشت و هزينه توليد)

4- طرح آمار گيري از باغات  كه به صورت دو سالانه و با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي انجام مي پذيرد.

 

ب- بخش كامپيوتر :
1- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و بهبود شبكه اتوماسيون اداري سازمان، استان و واحدهاي تابعه و وابسته در چارچوب سياستهاي مربوطه.

2- توليد، راهبري و نگهداري سيستمهاي كاربردي مورد نياز شبكه اتوماسيون با بهره گيري از تجهيزات و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري

3- انجام اقدامات لازم درخصوص نصب و راه اندازي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مربوط به شبكه اتوماسيون اطلاعات اداري و ارائه خدمات پشتيباني مربوطه.

4- كنترل و نظارت مستمر بر كاركرد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري موجود و بهبود ارائه خدمات رايانه اي به سيستم اداري سازمان.

5- تهيه طرح و پياده سازي شناسنامه سيستم هاي موجود در سازمان و نيز برآورد نياز هريك از مجموعه ها و كاربران به سيستمهاي كامپيوتري (به منظور نظام بخشي و ساماندهي وضعيت كامپيوتر هاي سازمان ، ارائه طريق در برنامه ريزي هاي آتي و ... )؛
6- تهيه  اينترنت براي همكاران سازمان و بهره برداري كاربران از امكانات مذكور

7- تهيه پرتال  سازماني با هدفگذاري ارتباط با مخاطبين و بهره برداران با آدرس:  WWW.semnan-aj.ir
8- ايجاد پست الكترونيكي سازمان ومعرفي مديران به منظور دستيابي سريع به اطلاعات و مكاتبات مورد نياز
9- اتصال ساختمان مركزي سازمان به شبكه دولت – همكاري با استانداري سمنان

10- طراحي، راهبري وپيگيري در ايجاد بانكهاي نرم افزاري مورد نياز سازمان

11- پيگيري تهيه خط فيبر نوري براي سازمان

12- برگزاري جلسات شوراي انفورماتيك سازمان در راستاي تعيين نياز هاي سازماني

13- تهيه و نصب آخرين ورژن نرم افزار آنتي ويروس بر روي server هاي شبكه و client ها و بروزرساني آنها

 

برنامه هاي در دست اقدام

1- پيگيري، نصب و راه اندازي اتوماسيون شهرستانها و پشتيباني آنها

2- نصب Firewall بر روي شبكه سازمان

3- ايجاد Mail Server (براي ارتباط بيشتر و آسانتر بين مديران و ارباب رجوع)

4- ايجاد Web Server

5- افزايش پهناي باند اينترنت سازمان و افزايش كاربران اينترنت

6- ايجاد ارتباط شبكه اي از طريق MPLS  و  INTERANET بين ستاد مركزي و 4 شهرستان در راستاي اجراي طرح ملي اتصال 200 نقطه وزارت در سراسر كشور با همكاري دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت جهاد كشاورزي(پرو‍ژه جهادنت)

7- جمع آوری اطلاعات پایه ای بخش کشاورزی از طریق سامانه هوشمند شناسنامه بهره بردار ( www.shenasnameh.maj.ir )

8- جمع آوری اطلاعات بهره برداران خرد کشاورزی (سامانه سوخت ) : www.agri.tejaratasan.ir

9- استقرار اتوماسیون تحت وب .

10- برقراری سرویس اینترنت برای 23 مرکز جهاد کشاورزی.

mohammadian

وحید محمدیان

amar1@semnan-aj.ir