قابل توجه مراجعین، کشاورزان و بهره برداران محترم

  

مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان آماده دريافت مشكلات،  نقطه نظرات و پيشنهادات بهره برداران و همكاران محترم مي باشد.

تلفن  تماس: 33441810-023

آدرس: سمنان بلوار بسيج، ساختمان شماره يك سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان

صندوق پستي: 194/35198

پست الکترونیکی:arzyabi@semnan-aj.ir

شرح وظایف

 

- اجرای امور مربوط به ارزیابی عملکرد وتهیه گزارشهای لازم از نتایج ارزیابی و ارائه آن به رئیس سازمان و سایر مراجع ذیربط

 

- انجام بازرسی های لازم و تهیه گزارشات موردی و ادواری از عملکرد واحدهای سازمان و تجزیه و تحلیل آنها

 

- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان سازمان و بررسی پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و اعلام پاسخ به شاکیان و جمع بندی آنها جهت تهیه گزارشهای لازم

 

- همکاری وتعامل با دستگاههای نظارتی وبازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات

 

- بررسی میزان سلامت اداری و پیشگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان براساس مقررات مربوطه

saberian

محمدرضا صابریان

تلفن مستقیم : 33441810-023
arzyabi@semnan-aj.ir