شرح وظايف و عملكرد

الف – شرح خدمات اداره فنارويهاي مكانيزه كشاورزي :

1- واگذاري تراكتور و كمباين و ادوات كشاورزي از محل سهميه تخصيص يافته

2- صدور پروانه تاسيس و بهره برداري واحد هاي مكانيزاسيون

3- ايجاد و حمايت و هدايت تشكلهاي خدمات مكانيزاسيون

4- ايجاد مزارع الگويي با استفاده از فناوريهاي نوين توليد محصولات كشاورزي

5- رسيدگي به شكايات فني خريداران ماشينها و ادوات كشاورزي

6- تامين كمباين و نظارت بر برداشت غلات و دانه هاي روغني

 

ب- شرح وظايف اداره فناوريهاي مكانيزه  كشاورزي :

1- جمع آوري اطلاعات و آمار ماشينها و ادوات كشاورزي و تعميرگاههاي كشاورزي

2- تهيه برنامه هاي بلند مدت میان مدت و كوتاه مدت مكانيزاسيون كشاورزي

3- شناسائي اشكالات فني ماشينها و ادوات كشاورزي و انعكاس به مركز گردد.

4- ايجاد مزارع الگويي مكانيزه با استفاده از فن آوریهای مدرن

5- نظارت بر حسن اجراي عمليات مكانيزه كشاورزي آماده سازی و تهیه بستر بذر و کاشت و داشت و برداشت

6- نيازسنجي و برنامه ريزي و پيگيري دوره هاي آموزشي تخصصی

7- برآورد كمي و كيفي ماشينها و ادوات كشاورزي براي تحقق برنامه هاي مصوب

8- بررسي و شناخت تنگناهها و مشكلات و اعلام نيازها و پيشنهادات در خصوص توسعه مكانيزاسيون

9-جایگزینی و تعویض تراکتورها و کمباینهای فرسوده در دست اقدام در آیندهای نزدیک

 

پ- عملكرد اداره فناوريهاي مكانيزه كشاورزي :

1- اين اداره از سال 1373 در استان آغاز بكار نموده و در پانزده سال گذشته 1495 دستگاه انواع تراكتور زراعي و 44 دستگاه كمباين را با استفاده از تسهيلات و يارانه به بهره برداران بخش كشاورزي واگذار نموده و درجه سطح مكانيزاسيون استان با اقدامات انجام شده به 082/1 اسب بخار بر هکتار ارتقاء يافته است .

2- هر ساله در اواخر ارديبهشت ماه برداشت غلات و دانه هاي روغني استان با استفاده از جمعاً 220 دستگاه كمباين بومي و مهاجر آغاز گرديده و در اوايل شهريور ماه خاتمه مي يابد و نظارت بر عملكرد كمباينها و تامین كمباينهای مورد نياز از استانهاي همجوار بر عهده اين اداره مي باشد .

3- پرداخت تسهيلات يارانه دار بابت خريد ادوات كشاورزي

4- اين اداره با ايجاد و حمايت و هدايت 33 شركت خدمات مكانيزاسيون فعال خدمات رساني به خرده مالكان را پيگيري نموده است .

5- در راستاي  اجراي پروژه توسعه و تقويت مكانيزاسيون تاكنون فن آوريهاي نوين توليد محصولات كشاورزي و دامي نظير كمبينات – فيدرميكسر – رتو تیلر – گاو آهن دوطرفه - مولد باد - شیکر و دستگاه هرس  ولولر ليزري و خاك ورز حفاظتي و بذركار كشت مستقيم ذرت ضمن ايجاد مزارع الگويي به كشاورزان معرفي شده است .

6- تدوين برنامه هاي پنجساله و سندملی توسعه مكانيزاسيون

esfanjani

محمدرضا اسفنجاني

تلفن مستقیم : 09127770936
وبلاگ: farm5.blogfa.com
fanavari@semnan-aj.ir