English | پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳

: آزادسازی ۴۵۰۰ مترمربع اراضی باغی و کشاورزی در شاهرود؛ با ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از آزادسازی چهارهزار و پانصد مترمربع از اراضی باغی و کشاورزی در شهرستان شاهرود خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، غلامرضا خراسانیان اظهار داشت: با ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی به جد برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و باغات تعداد سه فقره احکام قطعی که بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به ساخت‌وساز بناهای غیرمجاز در باغات کرده بودند با همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در شهرستان شاهرود اجرا شد که با اجرای این حکم ۴۵۰۰ مترمربع از اراضی باغی شهرستان آزادسازی شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان این مطلب که بنا به اظهارات کارشناسان مربوط ارزش بناهای غیرمجاز قلع وقمع شده تقریباً حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان برآورد شده است از تمام بهره برداران خواست تا قبل از اخذ مجوز از امور اراضی هیچگونه بنا یا دیواری در اراضی زراعی و باغی احداث ننمایند تا از ایجاد چنین خسارات مالی به آنها جلوگیری شود .

خراسانیان با بیان اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی در اولویت برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است افزود: حفاظت از حریم اراضی کشاورزی گام نخست در راستای امنیت غذایی و رفع وابستگی به واردات است.

وی همچنین از شهروندان خواست از طریق سامانه ۱۳۱ جهاد کشاورزی را در حفظ و حراست از باغات و اراضی زراعی همراهی کنند.

طراحی سایت توسط فراکارانت