English | جمعه, ۲۴ فروردین , ۱۴۰۳

بیانیه راهبرد مشارکت های عمومی

بیانیه راهبرد مشارکت های عمومی


طبق بند۲ ماده۹ تصویبنامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ ، شهروندان حق دارند تا سیاستها، فرایندها، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات بیان نمایند .

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در راستای انجام ماموریت سازمانی خود تلاش می كند با برنامه محوری، نگاه سیستمی، پشتوانه آمایشی و توان كارشناسی خدمات باكیفیتی را به طرز شایسته و در چارچوب وظایف قانونی خود به مخاطبین ارائه نماید.

چشم انداز سازمانی ما آن است كه همواره به عنوان یكی از بهترین سازمانها در خدمت رسانی نزد مردم شناخته شویم. ارائه خدمات علمی ، دقیق ، كارشناسی ، به روز و صادقانه در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در صدر ارزش های سازمانی ما قرار دارد .

هر سازمانی در راستای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه تام مخاطبان خود میباشد. بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخوردهای حاصل تعاملات دوسویه ، انتخاب راهبردهای ارائه خدمت، سخت و ناممكن میگردد. به بیان دیگر ارائه خدمت به نحو  شایسته زمانی امكانپذیر است كه مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از دریافت خدمات اعلام، تعامل و مشاركت خود را كامل نماید.

سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است كه بتواند نظرات، پیشنهادها و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسب جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید.

در این راستا و به منظور جلب مشاركت های مردمی، سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برخود الزم می داند نظرات، پیشنهادها و انتقادات آحاد مردم به ویژه از سوی نخبگان، متخصصان، صاحبنظران، مدیران و كارشناسان دستگاههای اجرائی را گردآوری و راهبردهای منتج به افزایش كیفیت خدمات را تدوین نماید. این سازمان تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاههای  اجرائی را در سرلوحه كار خود قرار داده است .

شهروندان گرامی و دستگاههای اجرایی میتوانند از طریق منوی ارتباط با ما، درگاه ارتباط مردمی  ، صفحه نظرسنجی  ، و صفحه پرسش های متداول ما را از سوالات،  نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود آگاه سازيد .

طراحی سایت توسط فراکارانت