English | دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

آزادسازی ۷۰۰۰ مترمربع اراضی باغی و کشاورزی استان در دو ماه نخست سال جاری؛ با ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از آزادسازی هفت  هزار مترمربع از اراضی باغی و کشاورزی استان در دو ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، غلامرضا خراسانیان اظهار داشت: با ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی به جد برخورد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و باغات تعداد ۳  فقره احکام قطعی که بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به ساخت‌وساز بناهای غیرمجاز در باغات کرده بودند با همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در شهرستان شاهرود و مهدیشهر اجرا شد که با اجرای این احکام ۷۰۰۰ مترمربع از اراضی زراعی وباغی این  شهرستانها آزادسازی شد.

خراسانیان  با بیان این مطلب که بنا به اظهارات کارشناسان مربوط ارزش بناهای غیرمجاز قلع وقمع شده حدود ۶ میلیارد تومان برآورد شده است از تمام بهره برداران خواست تا قبل از اخذ مجوز از امور اراضی هیچگونه بنا یا دیواری در اراضی زراعی و باغی احداث ننمایند تا از ایجاد چنین خسارات مالی به آنها جلوگیری شود .

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی در اولویت برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است افزود: حفاظت از حریم اراضی کشاورزی گام نخست در راستای امنیت غذایی و رفع وابستگی به واردات است.

وی با بیان اینکه تنها متولی ارائه مجوز در اراضی زراعی، جهاد کشاورزی است افزود پیش از عقد قرارداد از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها در مورد زمین مورد معامله استعلام کنند و همچنین از شهروندان خواست از طریق سامانه ۱۳۱ جهاد کشاورزی را در حفظ و حراست از باغات و اراضی زراعی همراهی کنند.

طراحی سایت توسط فراکارانت