English | پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳

آغاز ثبت درخواست رسمی متقاضیان اجرای کشت قراردادی/ پیگیری حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای از توسعه کشت قراردادی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: متقاضیان بخش خصوصی و شرکت‌های پشتیبان و پیشرو برای اجرای کشت قراردادی می‌توانند برای ارایه درخواست رسمی خود و استفاده از حمایتهای دولتی در فرم اولیه موجود در سایت این دفتر ثبت‌نام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: این فرم، ساده و حاوی پرسش‌هایی در خصوص وضعیت فعلی متقاضیان و برنامه آتی برای اجرای کشت قراردادی است و درخواست بخش خصوصی یا شرکت‌های پشتیبان پس از تکمیل فرم ثبت اولیه شرکت‌های پیشرو یا شرکت‌های پشتیبان در آدرس maj.ir/cf  با حضور خود متقاضیان در کارگروه کلی کشاورزی قراردادی بررسی می‌شود.

وی گفت: ثبت درخواست رسمی متقاضیان بخش خصوصی و شرکت‌های پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی از هفته گذشته آغاز شده است.

خالدی بررسی درخواست متقاضیان بخش خصوصی برای اجرای کشت قراردادی را از وظایف اصلی کارگروه ملی کشت قراردادی عنوان کرد و اظهار داشت: در این کارگروه صلاحیت و اهلیت متقاضیان بخش خصوصی برای اجرای کشت قراردادی مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: کارگروه ملی کشت قراردادی همچنین وظیفه دارد نسبت به پیگیری درخواست رسمی متقاضیان از جمله در زمینه منابع مالی از بانک‌های مختلف، هماهنگی بین بخش‌ها و معاونت‌های تخصصی وزارت جهادکشاورزی، هماهنگی بیندستگاهی و یا صدور مجوزهای لازم برای اجرای کشت قراردادی اقدام کند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این کارگروه در مورد اقدامات سیاستی و تصمیمسازی برای اجرای کشت قراردادی به ویژه با تاکید بر محصولات در مناطق مختلف کشور عمل خواهد کرد.

وی در همین حال تصریح کرد: با ارایه درخواست رسمی اجرای کشت قراردادی از سوی بخش خصوصی و بررسی درخواست متقاضیان در کارگروه ملی کشت قراردادی، مجریان واقعی شناسایی می‌شود.

خالدی استفاده از ظرفیتها و جهت‌دهی برخی سیاستها و حمایتهای دولتی به سمت کشاورزی قراردادی مانند حمایت‌های مالیاتی، بیمهای و ضمانت قراردادهای مربوط به کشت قراردادی را از دیگر اقدامات مدنظر این کارگروه برشمرد.

راهاندازی صندوق ضمانت کشت قرارداد

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از راه‌اندازی صندوق ضمانت کشت قراردادی در راستای حمایت از قراردادها خبر داد و اظهار داشت: ما در حال پیگیری تامین مالی این صندوق به مبلغ اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان هستیم.

وی بررسی پلتفرم‌های مجریان متقاضی کشت قراردادی است و در این راستا تعدادی از پلتفرم‌ها به کارگروه ملی کشت قراردادی ارسال و مورد بررسی قرار گرفته و این کارگروه از تنوع پلتفرم برای شفاف‌سازی و توسعه مدرن کشاورزی قراردادی استقبال می‌کند.

بنابراین گزارش، کارگروه ملی کشت قراردادی، ذیل دستورالعمل اجرایی توسعه کشت قراردادی شکل گرفته و معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی و مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی به ترتیب به عنوان رییس و دبیر این کارگروه ملی و نمایندگانی از معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، سازمان نظام مهندسی و منابع کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، سازمان نظام صنفی و منابع طبیعی کشور، کمیسیون کشاورزی و آب اتاق ایران، شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و بخش خصوصی در حوزه کشت قرردادی اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند.

طراحی سایت توسط فراکارانت