English | پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳

آگهي مزايده خودرو فرسوده ۲۲۳۲

آگهی مزایده عمومی خودرو فرسوده به شماره ۲۲۳۲
سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در نظر دارد اتومبیل های فرسوده و خارج از رده خود را به فروش برساند لذا مراکز اسقاط دارای مجوز رسمی می توانند با مشاهده جزئیات مندرج در اسناد مزایده و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره مزایده ۱۰۰۹۷۳۲۰۱۰۰۰۰۰۴ به صورت الکترونیکی قیمت پیشنهادی خود با در نظر گرفتن حداقل قیمت اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند .

كميسيون معاملات سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان

طراحی سایت توسط فراکارانت