آگهي مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره ۲۰۵۸

سازمان جهادكشاورزي استان سمنان در نظر دارد ازطريق مناقصه عمومي نسبت به اجرای پروژه ها طبق شرایط مناقصه  به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه در رشته کشاورزی  از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید

ردیف عنوان پروژه محل اجرا مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه فهرست بهای پایه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه رشته پیمانکاری شماره فراخوان
  عملیات تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی گرمسار-آرادان-دامغان ۴ ماه ۱۲٫۴۴۰٫۱۴۹٫۱۶۰ آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۶ ۶۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ کشاورزی ۱,۵۰۷,۲۶۴

لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق ارزیابی ، شرایط شرکت در مناقصه و برگ پیشنهاد قیمت به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام نمايند.

آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد از پایگاه : پایان وقت اداری ۱۳/۰۹/۱۳۹۶

آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: پایان وقت اداری ۲۳/۰۹/۱۳۹۶

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ روز دوشنبه تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسنادمناقصه باشماره تلفن ۳۳۴۴۷۰۵۷-۰۲۳تماس گرفته وبرای ارسال پاکت الف ، ب وج  به آدرس سمنان صندوق پستی ۱۸۹-۳۵۱۳۵ به نام کمیسیون معاملات سازمان جهادکشاورزی استان سمنان از طریق پست پیشتاز  اقدام نمایند.

 

 

 كميسيون معاملات سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان

 

طراحی سایت توسط فراکارانت