آگهي مناقصات عمومی یک مرحله ای شماره(۲۲۱۷)

آگهي مناقصات عمومی یک مرحله ای

سازمان جهادكشاورزي استان سمنان در نظر دارد ازطريق مناقصه عمومي نسبت به اجرای پروژه ها طبق شرایط مناقصه به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت و رتبه در رشته آب وکشاورزی از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید
ردیف عنوان پروژه محل اجرا مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه فهرست بهای پایه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه رشته پیمانکاری
۱ اجرای شبکه آبیاری زهکشی حوزه مرکزی دامغان ۸ ماه ۱۱٫۰۴۳٫۰۸۷٫۷۱۳ آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۷ ۵۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ آب
۲ عملیات تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدهای مخزنی و بندهای انحرافی گرمسار-آرادان-دامغان ۸ ماه ۲۰٫۶۸۵٫۱۳۷٫۸۷۰ آبیاری و زهکشی سال ۱۳۹۷ ۱٫۰۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کشاورزی
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق ارزیابی ، شرایط شرکت در مناقصه و برگ پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir( نسبت به دریافت اسناد اقدام نمايند.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه : ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷
آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت ۱۹ روز پنجشنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۷
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف
الف) آدرس سمنان-بلوار بسیج –سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و تلفن۳۳۴۴۷۰۵۷-۰۲۳
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱
دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸

كميسيون معاملات سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان

طراحی سایت توسط فراکارانت