اجرای بیش از ۳۹ هزار هکتار آبیاری نوین در اراضی کشاورزی استان سمنان

مدیر آب‌وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از اجرای بیش از ۳۹ هزار هکتار آبیاری نوین در اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، حسین شاهینی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا پایان سال ۹۹ بالغ بر ۳۶ هزار هکتار سیستم آبیاری نوین در سطح استان اجرا شد و در یک سال گذشته بیش از سه هزار هکتار دیگر اجرایی شد و در حال حاضر سطح اجرای سیستم‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی این استان به بیش از ۳۹ هزار هکتار رسیده است.

وی با بیان اینکه عمده اراضی کشاورزی و باغی استان سمنان در شهرستان‌های شاهرود و میامی و دامغان است خاطرنشان کرد: عمده طرح‌ها و پروژه‌های آبیاری نوین در این شهرها و مناطق اجرا شده است.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرا و توسعه سیستم‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورزی این استان گفت: هدف‌گذاری برای اجرای چهار هزار هکتار دیگر انجام شده است و در صورت حل مشکل پمپاژ ثانویه از سوی شرکت آب منطقه‌ای این هدف محقق می‌شود.

شاهینی خاطرنشان کرد: طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری با سرعت و به‌طور جدی در استان سمنان در حال اجرا است.

وی افزود: آبیاری تحت‌فشار روش نوینی از آبیاری است که در آن آب تحت‌فشار وارد مجاری بسته (لوله‌های اصلی و فرعی) شده و از روزنه‌هایی که به آن‌ها قطره‌چکان، آب‌پاش یا نازل می‌گویند، به‌صورت قطره یا ذرات ریز خارج می‌شود و بدین طریق از تلفات آب در فاز توزیع آب در داخل مزرعه جلوگیری و آب به‌اندازه نیاز واقعی در دسترس گیاه قرار می‌گیرد.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: به‌طور کلی از انواع سامانه‌های نوین آبیاری که در سطح استان سمنان بیشتر اجرا می‌شود می‌توان به آبیاری تحت‌فشار (بارانی و قطره‌ای) و کم‌فشار اشاره کرد که اجرای هریک از این روش‌ها در مزرعه باعث افزایش راندمان آبیاری می‌شود به‌طور مثال در آبیاری قطره‌ای افزایش راندمان آبیاری تا بیش از ۹۰ درصد و در آبیاری بارانی تا بیش از ۷۰ درصد را شاهد هستیم.

طراحی سایت توسط فراکارانت