English | پنج شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۲

اجرای بیش ۳۸۴ پروژه آب و خاک از محل اعتبارات ملی و استانی در سال ۱۴۰۱ در استان سمنان

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از اجرای بیش ۳۸۴ پروژه از محل اعتبارات ملی و استانی در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، حسین شاهینی با اشاره به اقدامات و عملکرد مدیریت آب و خاک استان سمنان از حل اعتبارات سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: اجرای بیش ۳۸۴ پروژه آب و خاک از محل اعتبارات ملی و استانی ازاقدامات این مدیریت بوده است.

وی با اشاره به تهیه و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی پروژه‌های آب و خاک استان در محیط GIS گفت: این مهم در سطح بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ پروژه اجرایی شده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اقدامات این سازمان درخصوص مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت:در راستای سند سازگاری با کم آبی تا کنون با اجرای پروژه‌های فنی و زیربنایی در سطح استان به میزان ۵۴/۱۹میلیون متر مکعب مدیریت مصرف آب صورت پذیرفته است .

وی با بیان اینکه اعتبارات مصوب طرح‌های امور فنی و زیربنایی در سالجاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است گفت: اعتبارات مصوب استانی طرح‌های امور فنی و زیربنایی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت آب و خاک گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی پیگیری بهره‌برداری از طرح‌های اجرا شده در سنوات گذشته در سطح استان و شهرستان‌های تابعه از دیگر اقدامات انجام شده است.

شاهینی با اشاره به ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی با هدف ارتقای توانمندی کارکنان گفت: دوره‌های آموزشی، تخصصی برای همکاران و بهره‌برداران با هدف افزایش توانمندی علمی و بهره‌برداری بهینه از طرح‌های اجرا شده به صورت مستمر در دستور کار است.

طراحی سایت توسط فراکارانت