اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در استان سمنان

رئیس اداره پشتیبانی شبکه ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در استان گفت: در قالب این طرح اطلاعات بیش از ۴۴۰۰۰ بهره‌بردار بخش کشاورزی استان سمنان و سامانه جامع پهنه مدیریت و داده های کشاورزی ثبت شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، جمشید باقری با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در راستای اجرای این طرح اظهارداشت: ثبت اطلاعات تمام مددکاران و تسهیلگران زن روستایی استان در سامانه جامع پهنه بندی و صدور کارت شناسایی برای این افراد نیز در قالب این طرح انجام شد.
وی از جذب و به‌کارگیری ۱۳۴ کارشناس بخش کشاورزی به عنوان مروجان پهنه در۲۳ مرکز جهادکشاورزی خبرداد و گفت: تقویت توان علمی و فنی و کاربردی کارشناسان مروج پهنه، تقویت و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی، بازسازی مددکاران ترویجی و شبکه عاملین ترویج، ساماندهی و تقویت شرکت‌های خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی برخی از اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی است.
رئیس اداره پشتیبانی شبکه ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به ثبت اطلاعات و داده های بخش کشاورزی در سامانه جامعه پهنه بندی گفت: این امر از سوی مروجین پهنه و نظارت رؤساء مرکز جهاد کشاورزی مدیریت و شهرستانها در حال انجام می باشد.
باقری از برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت افزایی برای کارشناسان پهنه استان سمنان خبر داد و گفت: در این راستا ۳۴ دوره اموزشی در ۸ حوزه تخصصی توسط سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد.
وی افزود: در راستای نحوه عملیاتی شدن طرح نظام نوین ترویج در عرصه تولید توسط کارشناسان استان با همکاری مدیریت ارزیابی استان مروجان پهنه به صورت ویژه ارزیابی شدند.
رئیس اداره پشتیبانی شبکه ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه تمام مزارع و واحدهای کشاورزی استان در قالب طرح پهنه بندی تحت پوشش قرار گرفتند افزود: برای هر پهنه نیز مسئولی مشخص شده و در قالب طرح جامعه پهنه بندی به صورت مستمر کارشناسان پهنه از واحدها و مزارع تولیدی استان سرکشی کردند.
باقری با اشاره به تدوین و تنظیم سند اشتغال و توسعه روستایی در ۲۱ روستای استان سمنان گفت: این مهم در قالب انجام امور تسهیلگری با مشارکت ۱۹ کارشناس پهنه انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این تسهیلگران سند توسعه اشتغال در استان تربیت شده که این افراد در تدوین سند توسعه مشارکت کردند.

طراحی سایت توسط فراکارانت