English | یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳

ادغام آموزش و ترویج کشاورزی در راستای آموزش بهره برداران و ترویج سیاست های معاونت های اجرایی صورت می گیرد

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر جهت گیری در راستای آموزش بهره برداران، ترویج سیاست های معاونت های اجرایی و انتقال یافته های تحقیقاتی بیش از گذشته تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌ رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج، دکتر اسکندر زند در نخستین نشست اعضا کارگروه تخصصی ادغام آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سخنان وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ادغام آموزش و ترویج گفت: مهندس حجتی با تغییرات ساختاری و ایجاد تنش موافق نیست و خواستار بهره برداری از تمام ساختار، امکانات، ظرفیت ها و نیروی انسانی در بخش می باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه درباره ضرورت ادغام گفت: در اجرای سیاست های وزیر جهاد کشاورزی، ابتدا آموزش های علمی کاربردی کشاورزی را محدود کردیم و سپس برای استفاده از ظرفیت های موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، آموزش کارکنان و بهره برداران را در آن تجمیع کردیم تا آموزش به صورت واحد فرماندهی شود که نتایج آن هم خوب بود.

وی افزود: در ادامه مسیر با توجه به این که آموزش های علمی کاربردی از مجموعه ما حذف شد بر آن شدیم تا ترویج را در آموزش ادغام نماییم و با این روش ظرفیت موسسه در جهت توسعه ترویج و اعتلای بخش کشاورزی حفظ خواهد شود.

دکتر زند سپس آموزش در حوزه های بهره برداران، هنرستان های کشاورزی و آموزش کارکنان را جزء وظایف اصلی بیان کرد و تصریح کرد: ماهیت این آموزش ها علمی و کلاسیک است پس باید در یک بدنه علمی قرار گیرند.

وی افزود: تجربه نشان داده آموزش در بدنه اجرا موفق نبوده. زیرا امکان انتقال مربی و مدرس به بدنه اجرا نیست و در بدنه اجرا حمایت محققان و استفاده از امکانات تحقیقاتی برای آموزش کمرنگ می شود؛ در نتیجه آموزش در ستاد باید به بدنه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی متصل باشد و در ستاد از حمایت معاونت توسعه منابع انسانی و همچنین روسای سازمان ها برخوردار باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف ترویج در انتقال یافته های جدید و اجرای سیاست های بخش کشاورزی گفت: در ترویج وزن با اجرای سیاست های بخش است و در ترویج بدنه اصلی باید در بخش اجرا باشد و چون انتقال یافته ی جدید هم مهم است باید به تحقیقات متصل باشد.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است؛ وقتی که بدنه در بخش اجرا است موفق تر عمل می کند؛ ولی در عین حال امکان انتقال یافته های همه مروجان به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وجود ندارد؛ در نتیجه برای تسریع در امور و ایجاد یک پیوند منسجم، ترویج باید در ستاد به سازمان و معاونت ها متصل باشد و در صف نیز باید در بدنه سازمان قرار بگیرد.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان عدم وجود دغدغه جابجایی نیروی انسانی و خنثی سازی واکنش های مجموعه آموزش را از مزیت های برنامه ادغام برشمرد و تاکید کرد: از تجربیات دوران های قبل و ظرف موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی استفاده شود و جایگاه ترویج در استان ها نیز تقویت گردد.

همچنین در این نشست، معاون ترویج و سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی گفت: همانطور که مستحضرید با ابلاغیه ی معاون رییس جمهور بخش آموزش عالی از دستگاه های اجرایی که در اختیار موسسات آموزش عالی علمی کاربردی بود گرفته شد.

دکتر کاظم خاوازی افزود: در این رابطه وزیر جهاد کشاورزی دستور به استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در جهت توسعه کمی و کیفی آموزش و ترویج داد و طی ابلاغی قرار شد که بحث ادغام این دو بخش در دستور کار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی قرار گیرد.

معاون ترویج و سرپرست موسسه در ادامه به فرایند ادغام اشاره داشت و گفت: ادغام در ۲ سطح ستاد و شهرستان ها صورت می گیرد و در این رابطه با تمام بخش های آموزش و ترویج کشور اعم از اینکه مستقل باشند و یا وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان ها مکاتبه و از آنها نظر خواهی کردیم. آن ها در این خصوص منبع اطلاعاتی ما هستند. همچنین پیشکسوتان، اساتید و صاحب نظران دانشگاهی آموزش و ترویج و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها منابع اطلاعاتی ما هستند که از دانش و تجربیات آن ها استفاده خواهیم کرد.

دکتر خاوازی در پایان تاکید کرد: کارگروه تخصصی ادغام آموزش و ترویج می بایست ظرف مدت ۳ ماه پیشنهاد ساختار جدید را چه در ستاد وزارتخانه و چه در شهرستان ها تدوین و برای اخذ تصمیم نهایی تقدیم مقام عالی وزارت نماید.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت