استاندار سمنان از یک واحد آبیاری تحت فشار در شهرستان میامی بازدید کرد.

استاندار سمنان همزمان با هفته جهاد کشاورزی از یک پروژه آبیاری تحت فشار در شهرستان میامی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، با این روش آبیاری محصولاتی از قبیل گندم، چغندرقند و پیاز قابل کشت است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در حاشیه بازدید از این پروژه آبیاری تحت فشار با بیان اینکه این پروژه توسط شرکت مهندسین مشاور توسعه صنعت در حال اجرا است اظهار داشت: اعتبار دولتی هزینه شده برای اجرای این طرح ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی  نیز ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است.

محمدرضا قاسمی افزود: مجموع اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ۱۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است.

وی هدف از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار را  ارتقای راندمان آبیاری، توزیع یکنواخت آب در سطح اراضی و در نتیجه استفاده صحیح و بهینه آب در اراضی، افزایش کیفیت و کمیت محصولات و در نتیجه افزایش میزان تولید به ازای مقدار آب مصرفی در واحد سطح، کاهش چشمگیر مصرف سم و کود در واحد سطح، کاهش قابل توجه رشد علف های هرز و آفت‌ها، کاهش هزینه کارگری، جلوگیری از فرسایش خاک، مدیریت بهره برداری از منابع زیرزمینی، تسهیل در مدیریت بهره وری آب و امکان پخش کود و همراه آب و به صورت یکنواخت عنوان کرد.

طراحی سایت توسط فراکارانت