امسال ۳۱ هزار تن گوشت سفید مازاد بر مصرف به خارج استان سمنان ارسال شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: امسال ۳۱ هزار تن گوشت سفید مازاد بر مصرف به خارج استان سمنان ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، مصطفی شاه‌حسینی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان تولید گوشت سفید تا پایان بهمن امسال ۵۱ هزار تن بوده که ۳۱ هزار تن از این میزان تولید به خارج استان سمنان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه استان سمنان در زمینه تولید گوشت مرغ مازاد بر نیاز تولید دارد افزود: از میزان گوشت تولیدی ۲۰ هزار تن در داخل استان سمنان مصرف شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: تعداد واحدهای فعال مرغ گوشتی استان در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۲ واحد بود اما تعداد واحدهای مرغ گوشتی استان در حال حاضر ۳۹۵ واحد بوده که این مقدار گوشت از تعداد واحدهای فعال اشاره شده تولید شده است.

شاه‌حسینی با اشاره به میزان گوشت مرغ ذخیره شده نیز تصریح کرد: مقدار گوشت ذخیره شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام یک هزار و ۱۰۰ تن است.

طراحی سایت توسط فراکارانت