انتصاب رئیس سازمان تات به عنوان “ناظر الگوی کشت ملی”

در حکمی از سوی “سیدجواد ساداتی‌نژاد” وزیر جهاد کشاورزی، “سیدمحمود خیام‌نکویی” رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را به عنوان”ناظر الگوی کشت ملی” منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این حکم آمده است؛ لازم است مجموعه اقدام‌های ذیل ناظر بر دو بعد توجیه و نظارت بر اجرای الگوی کشت، در قالب برنامه اقدام و مبتنی بر تقویم کشت زراعی مورد توجه قرار گیرد.

  1. ایجاد دبیرخانه متمرکز نظارتی در سطح سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دبیرخانه‌های استانی در سطح مراکز تحقیقاتی استان‌ها

  2. برگزاری جلسات توجیهی در استان‌ها با حضور همه مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مرتبط به ویژه وزارت نیرو و استانداری‌ها که مدیریت الگوی کشت استانی را عهده‌دار هستند.

  3. تهیه برنامه زمان‌بندی شده برای استان‌های مختلف و پیگیری آنها به منظور برنامه‌ریزی استان‌ها در برگزاری جلسات با دفتر هماهنگی امور استان‌ها

  4. نظارت میدانی بر عملیات اجرای الگوی کشت با استفاده از مجموعه کارکنان هیات علمی مراکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان

  5. ایجاد سامانه نظارت بر عملیات اجرای الگوی کشت از منظر رصد اهداف تعیین شده، پایش و گزارش‌گیری مدیریتی

  6. تدوین گزارش‌های نظارتی دوره‌ای و ارائه به دبیرخانه الگوی کشت ملی

  7. ارتباط مستمر و نزدیک دبیرخانه نظارتی و دبیرخانه الگوی کشت ملی

  8. ارائه طرح‌ها و سیاست‌های ناظر بر رفع مشکلات اجرایی الگوی کشت به ویژه در بعد نظارتی به دبیرخانه الگوی کشت ملی.

امید است با همگرایی و هم‌افزایی کامل درون و برون‌سازمانی همچون گذشته با مدیریت و کار جهادی زمینه عملیاتی شدن حداکثری الگوی کشت با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها فراهم شود تا امنیت غذایی بیش از گذشته تامین گردد.

طراحی سایت توسط فراکارانت