English | دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۴۰۲

بازدید دکتر حسنی رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور از مرکز شاهرود

به گزارش روابط عمومی مرکز، دکتر داراب حسنی رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور به اتفاق دکتر محمد جعفرآقایی معاون برنامه ریزی آن موسسه در ۱۹ مرداد ماه سال جاری از بخشهای تحقیقاتی، خزانه های تولید نهال و باغات کلکسیون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) بازدید به عمل آوردند.

سپس ایشان در جلسه ای با حضور رئیس ، مسئولین و محققین مرکز شرکت نمودند. در ابتدای جلسه دکتر دزیانیان رئیس مرکز ضمن خیر مقدم به بیان سابقه طولانی مرکز در عرصه باغبانی و فعالیت های انجام شده در این حوزه پرداختند و خواستار حمایت موسسه برای جذب محقق باغبانی شدند . سپس دکتر محمدی رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز، گزارش مبسوطی از وضعیت باغبانی استان، شهرستان و مرکز را بیان کردند و سپس حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
در ادامه این جلسه دکتر حسنی ضمن تشکر از زحمات رئیس و همکاران مرکز شاهرود به بیان ساختار موسسه باغبانی با ۷ پژوهشکده آن پرداختند. ایشان ضمن تاکید بر تقویت مرکز شاهرود از نظر نیروی انسانی متخصص ، تجهیزات و اولویت ها بر آمادگی موسسه برای کار مشترک جهت تکثیر درختان گونه های مختلف تاکید کردند.
رئیس موسسه باغبانی برای در اختیار قرار دادن درختان ارقام جدید و پیوندک آنها برای تکثیر در مرکز و ایجاد کلکسیون جدید ابراز آمادگی کردند. وی سپس از جذب ۲ نفر هیات علمی برای مرکز شاهرود در آینده نزدیک خبر داد.
دکتر حسنی ضمن تاکید بر جلوگیری از پراکندگی ساختارها و دوباره کاری در کشور از منطقه ای شدن تحقیقات در مراکز کشور و اولویت بندی تحقیقات روی سه نوع از درختان میوه برای مرکز شاهرود خبر داد.
در ادامه رئیس موسسه از کلکسیون ارقام و طرح های در دست اجرای ایستگاه تحقیقات کشاورزی پسته دامغان بازدید و طی جلسه ای با حضور رئیس و محققین ایستگاه به بیان برنامه ها و اهداف تحقیقات پسته در سطح استان و کشور پرداختند. معرفی ارقام جدید از پایه های نر و ماده پسته بر اساس سوابق تحقیقاتی و مطالعات میدانی از اولویتهای ایستگاه تحقیقات پسته دامغان پیش بینی و تعیین گردید.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت