English | یکشنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۲

بازدید مدیر کل دفتر پنبه، دانه های روغنی و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی از مزارع الگویی ترویجی شهرستان آرادان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان از بازدید محققین پنبه کشور ازمزرعه  پایلوت مقایسه ارقام ومزرعه نمایشی تغذیه پنبه در شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان،حسینی، مدیر جهاد‌کشاورزی شهرستان آرادان از بازدید مدیرکل دفتر پنبه، دانه‌های روغنی و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی از مزارع الگویی ترویجی شهرستان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان گفت: دکتر هزارجریبی، مدیر کل دفتر پنبه، دانه های روغنی و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی از مزارع الگویی ترویجی شهرستان آرادان بازدید کرد و با کشاورزان پنبه کار شهرستان ارادان گفتگو نمود.

در این بازدید مدیر زراعت سازمان، مدیر ترویج سازمان، جمعی از کارشناسان و بهره برداران حضور داشتند.

طراحی سایت توسط فراکارانت