English | جمعه, ۲۴ فروردین , ۱۴۰۳

بازدید مشاور وزیر جهاد کشاورزی از شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها از شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، محمدرضا قدسی در سفری دو روزه به استان سمنان از برخی پروژه‌های بخش کشاورزی این استان بازدید کرد. شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد در سال ۶۷ تأسیس شد و کل اراضی واگذارشده ۷۰۰ هکتار است. قطعات زیر کشت شامل باغ گردوی قدیمی ۴۳۰ هکتار و دارای ۱۶ هزار اصله درخت گردوی بذری شهمیرزاد است. باغ بادام ۱۰۰ هکتار بوده و دارای ۵ هزار و ۵۴۹ اصله درخت بادام پیوندی و رقم معمولی و دیر گل شاهرود است.   باغ جدید گردوی پیوندی ۶۰ هکتار، نهالستان گردو، سیب مالینگ به مساحت ۳ هکتار، باغ کلکسیون ارقام در سطح یک هکتار، باغ گل محمدی ۳۰ هکتار، زرشک ۵٫ هکتار، آلو ۳ هکتار و ۶ هکتار انگور است.   روش آبیاری در این باغات نیز از نوع آبیاری تحت‌فشار قطره‌ای است.

طراحی سایت توسط فراکارانت