English | سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۴۰۳

بازگشت محصولات صادراتی روسیه به خاطر ناسالم بودن محصول و باقیمانده سموم صحت ندارد.

بازگشت محصولات صادراتی  روسیه  به خاطر ناسالم بودن محصول و باقیمانده سموم صحت ندارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره بحث برگشت محصول فلفل صادراتی از روسیه و حواشی ایجاد شده آن اظهار داشت: ارتباط بازگشت محصولات صادراتی به روسیه به خاطر باقیمانده سموم و ناسالم بودن محصول، به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، لطف الله رضایی در جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان سمنان اظهار داشت: بازگشت فلفل صادراتی ایران از روسیه صرفاً به سبب عدم ثبت چهار سم مجاز و مرسوم کشاورزی در سامانه بازرسی کشور مقصد بوده و این ناهماهنگی با مذاکرات و جلسات و بازدیدهای اخیر  انجام شده و با حضور کارشناسان روسیه قرار است از گلخانه‌های استان سمنان بازدید کند؛ رفع خواهد شد.

وی گفت: تولید محصولات سالم به ویژه محصولات گلخانه‌ای که به لحاظ اقتصادی  و صادرات جایگاه ویژه‌ای در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند با الزام قانونی صادراتی برنامه ششم توسعه از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: در همین راستا فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم دفع آفات و بیماریها، کودهای شیمیایی، هورمون‌های رشد و استفاده از کودهای آلی، همچنین ارزیابی، پایش نظارت و صدور گواهینامه های استاندارد محصولات در قالب محصول ارگانیک سالم و GAP (گپ)، جزو سیاست‌های اصلی در حوزه تولید گیاهی است.

رضایی گفت: نظارت بر احداث گلخانه‌های مناسب، نظارت بر فرآیند تولید، الگوی کشت شامل انتخاب، رقم و تأمین اندام تکثیری و همچنین کنترل کیفی مراحل تولید از عمده فعالیت‌های معاونت تولیدات گیاهی و سازمان نظام مهندسی و مدیریت ترویج در همین راستا است.

وی اضافه کرد: تربیت کارشناسان ناظران مقیم در کنار ناظران کنترل کیفی، آموزش برای نظارت و فرآیندهای تولید محصول با کیفیت صادراتی از برنامه‌های ویژه معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی است که در سفر اخیر مدیرکل گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد به استان و بازدید از گلخانه‌های تولید کننده محصولات صادراتی به‌ویژه سبزی و صیفی مورد تأکید قرار گرفت.

گفتنی است این جلسه به منظور بررسی زوایای چالش پیش آمده در صادرات محصولات گلخانه ای واقدامات انجام شده در یکماه اخیر در استان همسو با اقدامات کشوری برای رفع مشکل  و از سرگیری صادرات سبزی وصیفی به روسیه با حضور ریاست سازمان وارائه اقدامات معاونت تولیدات گیاهی سازمان برگزار شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت