برداشت پیاز از مزارع شهرستان شاهرود تا نیمه دوم آبان ماه ادامه دارد

برداشت پیاز از مزارع شهرستان شاهرود تا نیمه دوم آبان ماه ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، حمید آقا بیگی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود

 از  برداشت پیاز از سطح ۴۲۰ هکتار از مزارع شهرستان شاهرود  خبرداد برداشت پیاز از نیمه دوم شهریورماه شروع شده و تا نیمه دوم آبان ادامه دارد.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود ازمزارع پیاز شهرستان  بیست ونه هزارو چهارصد تن محصول برداشت شود. میانگین عملکرد پیاز در این شهرستان ۷۰ تن  در هکتار است.

آقابیگی گفت: زرگان، فلات و سفید صدفی از مهم‌ترین ارقام کشت شده پیاز در این شهرستان میباشد همچنین با تاکید بر افزایش کیفیت محصول  از مهم‌ترین آفات  این محصول می‌توان به تریپس اشاره کرد که مبارزه با این آفت درزمان مناسب از خسارت وارده به محصول به مقدار قابل توجهی جلوگیری می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود میزان بذر استفاده شده در هکتار  را ۱۲ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: مدیریت مناسب زراعی به ویژه عمل به دستورات کارشناسان این مدیریت ، تغذیه مناسب ( استفاده به موقع و میزان کافی از کودهای پایه و عناصر ریز مغذی می‌تواند تا دونیم برابر تولید پیاز را افزایش دهد.

 همچنین آقابیگی گفت: بر همین اساس و رکوردگیری که طی چند روز اخیر انجام شده با مدیریت مناسب زراعی یکی از بهره‌برداران این شهرستان، عملکرد برداشت پیاز به میزان ۱۷۰ تن در هکتار حاصل شد.

وی افزود: استفاده از سیستم های نوین  آبیاری مخصوصا  کم‌فشار و کاربرد  تیپ راندمان آبیاری را به ۸۰ تا ۸۵ درصد افزایش می‌دهد.

طراحی سایت توسط فراکارانت