برداشت پیاز از مزارع میامی آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی از آغاز برداشت پیاز از مزارع این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، علی اصغر محمدی با اشاره به سطح زیر کشت محصول پیاز در این شهرستان اظهار داشت: سطح زیر کشت پیاز در این شهرستان ۱۷۰ هکتار است. وی با اشاره به میانگین تولید محصول پیاز از مزارع این شهرستان گفت: میانگین تولید پیاز در این شهرستان در هر هکتار ۶۵ تن است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی اضافه کرد: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر کشت ۱۱هزار و ۵۰تن محصول پیاز برداشت شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت