English | دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

برگزاری جلسه شورای آموزشی مرکز با عنوان اجرای دوره های آموزشی مهارت افزایی کارشناسان جدید الاستخدام

به گزارش روابط عمومی مرکز، جلسه شورای آموزشی مرکز با عنوان اجرای دوره های آموزشی مهارت افزایی جهت کارشناسان جدید الاستخدام جهاد کشاورزی در ۱۰ تیرماه سال جاری در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود) با حضور معاونین، روسای بخش های تحقیقاتی و اعضای شورای آموزشی مرکز برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر نیکنام معاون آموزشی مرکز، در مورد نحوه اجرای دوره های عملی مربوط به کارشناسان جدید الاستخدام و تعداد فراگیران توضیحاتی را ارائه نمودند.
در ادامه جلسه دکتر دزیانیان رئیس مرکز با اشاره به برگزاری موفق این دوره ها در کشت و صنعت مغان در استان اردبیل به هماهنگی و ارتباط مستمر با سازمان جهاد کشاورزی استان و دفتر آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرای هر چه بهتر این دوره ها تاکید کرده و راهکارهایی در جهت بهبود اجرای این دوره ها را ارائه نمودند.
در ادامه جلسه همکاران شرکت کننده نظرات خود را بیان نمودند و تعدادی از عناوین دوره های قابل اجرا ارائه گردید.
در این جلسه پیشنهاد شد که اجرای دوره ها به صورت تخصصی، منطقه ای و محصولی باشد و اجرای دوره های عمومی در کشت و صنعت بخش خصوصی برنامه ریزی شود.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت