English | دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

برگزاری جلسه معارفه مسئول حراست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان(شاهرود)، جلسه معارفه مسئول حراست مرکز، در ۱۱ تیر ماه سال جاری با حضور دکتر احمد دزیانیان رئیس مرکز ، معاونین،روسای بخشها،مدیران و جمعی از کارکنان مرکز و با حضور معاون حراست سازمان تحقیقات، معاون حراست سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و مسئول حراست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود برگزار گردید.
در این جلسه دکتر احمد دزیانیان رئیس مرکز ضمن خیر مقدم به مهمانان، حوزه حراست خصوصا در زمینه حفاظت فیزیکی، پرسنلی و پیشگیری از تهدید ها را بسیار مهم توصیف کردند که کمک زیادی به مدیریت مطلوب منابع می نماید.
ایشان ادغام مراکز تحقیقات و آموزش در سال گذشته و ایجاد پست حراست در مرکز را رویدادی با اهمیت توصیف کرده و ضمن تشکر از مهندس کریمی به جهت پذیرش این مسئولیت و با عنایت به سابقه مدیریتی قبلی و مسئولیت های فعلی ایشان در حوزه معاونت آموزش و آموزش کارکنان برای ایشان آرزوی موفقیت در سمت جدید نمودند.
رئیس مرکز قانون مداری، حفظ آبرو و حیثیت افراد و بی طرفی را از موارد مهم در حراست دانستند.
در ادامه جلسه معاون حراست سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ، حراست را چشم تیز بین مجموعه دانستند و تصمیم سازی،شجاعت،انصاف،جذب حداکثری و دفع حداقلی و حفظ حریم خصوصی افراد را از مشخصات بارز مسئول حراست عنوان نمودند.
سپس معاون حراست سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در سخنانی بر اهمیت امنیت غذایی تاکید کرده که وزارت جهاد کشاورزی آن را برای کشور به ارمغان آورده و حراست در آن نقش مهمی دارد.
در ادامه مهندس کریمی ضمن تشکر از اعتماد مسئولین ذیربط، حراست را مشاوری امین عنوان نموده و حراست را مامن کارکنان و مردم دانستند.
در پایان جلسه حکم انتصاب مهندس کریمی به عنوان مسئول حراست توسط رئیس مرکز به ایشان تقدیم گردید.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت