برگزاری كارگاه آموزشي كاهش افت كمبايني غلات در مرکز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود)

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود)، به منظور افزايش اطلاعات كارشناسان ناظر برداشت غلات، كارگاه آموزشي ”كاهش افت كمبايني غلات” در تاريخ ۲۵ ارديبهشت سال جاری با همکاری مديريت جهادكشاورزي شهرستان شاهرود، در مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود) برگزار شد. در این کارگاه آقاي مهندس اميدمهر عضو هيات علمي بخش تحقيقات فني و مهندسي مركز تدریس نمودند.
مهندس امید مهر در این کارگاه ضمن تشريح قسمت‌هاي مختلف كمباين و نقش عملكرد هر كدام از اجزاي كمباين در ميزان افت كمبايني گندم، بيشترين افت گندم در شهرستان شاهرود را مربوط به هد كمباين (افت كمي) و الواتور برگشت دانه (افت كيفي شامل شكستگي و پودر شدن دانه) دانست.
این محقق مرکز افزود، واحد كوبنده، قلب هر كمباين محسوب مي‌شود و حدود ۹۰-۶۰ در صد جداسازي دانه در اين قسمت انجام مي‌شود و عملكرد واحد كوبنده بر تمام عمليات بعد از كوبيدن (جداسازي و تميزكردن) موثر است و چنانچه تنظيمات مربوط به واحد كوبنده (دور كوبنده و فاصله بين كوبنده و ضدكوبنده) بطور صحيح انجام نشود، افت كمي و يا كيفي محصول خيلي بيشتر از حد استاندارد و قابل قبول خواهد بود. سرعت پيشروي كمباين نيز بايستي متناسب با ميزان تراكم محصول در مزرعه باشد، در سرعت زياد به دليل بيش‌باري زياد در واحدهاي كوبنده و تميزكننده و جداسازي، ريزش گندم بيشتر مي‌شود.
وی رعايت ساير عوامل (كاهش نهرهاي آبياري و تسطيح آنها قبل از برداشت، نظارت بر برداشت (بالابردن آگاهي كشاورزان و ناظران)، حضور موثر كشاورز در سر مزرعه هنگام برداشت و جديت و بالابردن دانش فني ناظران گندم جهت انجام وظيفه نظارت را از عوامل موثر در كاهش افت گندم در مرحله برداشت دانست.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت