English | چهارشنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۳

برگزاری کارگاههای آموزشی کشاورزی در شهرستان آرادان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان از برگزاری کارگاههای های آموزشی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آرادان مراد خادم در حاشیه برگزاری روز مزرعه گفت:با هدف آشنائی کشاورزان با آخرین روشها و یافته های تحقیقاتی در زمینه محصول جو کارگاه آموزشی به این منظور برگزار گردید.
وی با اشاره به موضوعات ارائه شده در این دوره آموزشی اظهار داشت: آشنائی کشاورزان با مراحل به نژادی و لاین های امید بخش جو شاملM94-15,M94-16,M94-18 به عنوان تیمار و ارقام یوسف و بهرخ به عنوان شاهد تشکیل گردید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی تسهیلگری ویژه زنان تسهیلگر خبر داد گفت:هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی توانمند سازی و ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی زنان روستائی در تحقق اهداف،نحوه آموزش افراد در جامعه روستائی و ایجاد انگیزه یادگیری از طریق برنامه های آموزشی،پویائی،خلاقیت و تعامل از اهداف آموزشی این کارگاه بود.
خادم با اشاره به اینکه تسهیلگری به عنوان فرآیندی است که به افراد کمک میکند تا بیشترین مشارکت را برای توسعه و اداره داشته باشند افزود: در این دوره آموزشی بیان اصول و تکنیک های تسهیلگری ،مشارکت،ویژگی شاخص یک زن تسهیلگر،اهداف تسهیلگری،بررسی وظائف تسهیلگران از مهمترین مباحث مطروحه این دوره آموزشی بود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان در ادامه اظهار داشت:اولویت بندی،برنامه ریزی،تصمیم گیری با تاکید بر منابع و امکانات روستا،برقراری ارتباط دو سویه میان زنان روستائی با معتمدین و شورهای روستایی و سازمان های مرتبط با روستا از دیگر مباحث این دوره آموزشی بود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آرادان در دوره آموزشی روز مزرعه بهره برداران و کارشناسان مرکز حومه و آموزش تسهیلگری با حضور تسهیلگران صندوقهای خرد زنان روستایی در مرکز آموزش داورآباد این شهرستان در ادیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.

طراحی سایت توسط فراکارانت