English | یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳

بکارگیری ۱۰ هزار مروج برای پهنه های کشاورزی/ افزایش بهره وری و راندمان مصرف اب أولویت بخش کشاورزی در برنامه ششم

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان این که اکنون ١٠ هزار مروج برای ١٠ هزار پهنه کشاورزی داریم گفت: با اقدامات صورت گرفته اکنون به طور متوسط به ازای هر ٦٠٠ کشاورز یک مروج داریم که وضعیت مطلوب را نشان مَی دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا، «اسکندر زند» در حاشیه اولین همایش ‘ملی تربیت مروج ویژه مروجین مسئول پهنه های تولیدی با مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه’ ، در جمع خبرنگاران افزود: در سال ١٣٩٢ به ازای هر سه هزارنفر کشاورز یک مروج داشتیم که کافی نبود.
وی اظهار داشت: هدف ما این است که زنجیره تولید دانش را از تحقیق تا مزرعه به کمک مروجین انجام بدهیم.
وی تصریح کرد: این ١٠ هزار مروج، مروجین دولتی ما هستند که وظیفه دارند در همه بخش های غیردولتی از جمله شرکت های خدمات مشاوره ای، صنوف، کشاورزان ترویج و کمک داشته باشند و مابقی ظرفیت های ترویجی و تسهیلگران کمک بگیرند.
زند با تاکید بر اینکه شبکه ترویج کشاورزی کشور قوی شده است، گفت: امیدواریم بتوانیم زیرساخت ها را نوسازی کنیم و امکانات را در اختیار قرار بدهیم و دور جدید بخش کشاورزی را به کمک مروجین پهنه دانش در هکتار را در بخش کشاورزی اضافه و ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: با وجود مجموع مروجی که الان داریم رنج قابل قبول مروج را به تعداد کشاورزان همانند کشورهای متوسط دنیا داریم.
افزایش بهره وری و راندمان مصرف اب أولویت برنامه ششم توسعه
معاون وزیر جهاد کشاورزی ، مهمترین أولویت ما در بخش کشاورزی را آب و افزایش بهره وری و راندمان مصرف اب دانست و افزود:این موضوع در برنامه ششم به عنوان یک أصل مورد توجه قرار گرفته و تمام فعالیت های بخش کشاورزی در این موضوع دیده شده است.
وی اضافه کرد: خوشبختانه در کشاورزی برنامه افزایش بهره وری اب در استان ها و تمام فعالیت های ستادی وزارت جهاد کشاورزی تدوین شده و به مرور اجرا مَی شود.
وی ادامه داد: امیدواریم طبق پیش بینی ها تا پایان برنامه ششم بتوأنیم دو موضوع بهره وری اب و راندمان مصرف اب دست پیدا کنیم .
به گفته وی، نظام نوین ترویج کشاورزی از شهریور سال ٩٥ شروع و به مدت ١١ ماه در حال إجراست.
رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت : این اولین دوره ملی آموزش تخصصی مدیریت تلفیقی خاک و اب وتغذیه گیاه برای حدود ٢٠٠ نفر از مروجین مسول پهنه های کشاورزی است.
وی اضافه کرد: در طرح نظام نوین ترویج کل ایران به ١٠ هزار پهنه تبدیل شده و هر پهنه یک مروج مسول پهنه که از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما هستند جذب شده اند.
وی تصریح کرد: از انجایی که لازم است این مروجین اطلاعات تخصصیشان ارتقای یابد اولین دوره آموزشی در بخش مدیریت تلفیقی خاک ، اب و تغذیه گیاه و دوره های بعدی در زمینه خاک، آب، گیاه پزشکی و دامپزشکی برگزار می شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت