بیش از ۹۵۹۰۰۰ هکتار از اراضی استان سمنان در کمیسیون رفع تداخلات تعیین تکلیف شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، از اتمام رفع تداخلات در ۳۶۰پلاک ثبتی با مساحت بیش از ۹۵۹۰۰۰هکتار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، غلامرضا خراسانیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این میزان از ابتدای تصویب قانون تا شهریور۱۴۰۱ انجام شده است.ورفع تداخل بیش از۳۴۴۱هکتار در راستای قانون رفع موانع تولید صورت گرفت.در جلسه کمیسون رفع تداخلات امروز تعداد۱۳ پلاک از سوی اعضای کمیسیون تعیین تکلیف شد.

وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون مساحت بیش از ۴۴۳ هزار هکتار از اراضی استان سمنان تعیین تکلیف شده که شامل حدود۱۱۰پلاک ثبتی میباشد.

خراسانیان افزود:در راستای اجرای ماده۵۴قانون رفع موانع تولید این مهم به کمک تولید و رفع موانع آن در این حوزه آمده وهمچنین به کاهش دعاوی حقوقی بهره برداران وتسهیل در صدور اراضی کشاورزی توسط اداره ثبت اسناد نیز منجر شده است.

طراحی سایت توسط فراکارانت