تأمین بیش از ۲ میلیون و دویست هزار تن انواع کودهای یارانه‌ای در ۸ ماهه ابتدای سال‌جاری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تأمین بیش از ۲ میلیون و دویست هزار تن انواع کودهای یارانه‌ای در ۸ ماهه ابتدای سال‌جاری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان: تأمین بیش از ۲ میلیون و دویست هزار تن انواع کودهای یارانه‌ای در ۸ ماهه ابتدای سال‌جاری توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه با خبرنگاران اعلام نمودند: دو و نیم میلیون تنی تأمین، تدارک و توزیع کودهای یارانه‌ای در سال‌جاری طی ۸ ماهه ابتدای سال‌، علی‌رغم چالش‌های موجود به ویژه تحریم‌های ظالمانه و بیماری کرونا بیش از ۹۰ درصد برنامه ابلاغی، تأمین و تدارک گردید و هم اکنون ذخیره استراتژیک کشور در انواع کودهای یارانه‌ای بیش از ۴۰۰ هزار تن می‌باشد و هیچگونه کمبودی در این خصوص وجود ندارد. مجری طرح خودکفایی کشور در کودهای کشاورزی در ادامه این مصاحبه اعلام نمودند که از مقدار کود تأمین شده بیش از ۸۵ درصد آن از محل تولیدات داخلی تأمین و تدارک شده است و سهم واردات در سال‌جاری کمتر از ۱۵ درصد بوده است. علاوه بر افزایش معنادار سهم تولیدات داخلی در کودهای تأمین شده، ورود کودهای آلی و زیستی از جمله کود آلی فسفاته، کود بیوفسفات و … به سبد توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از اقدامات بی‌سابقه‌ای است که در سال‌جاری عملیاتی شده است. همچنین ورود کود دی‌آمونیوم فسفات داخلی به سبد توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پس از یک وقفه  ۳ ساله از جمله اقدامات قابل توجه در سال‌جاری می‌باشد. مهندس رسولی اعلام نمودند که افزایش معنادار سهم تولیدات داخلی به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی در چارچوب برنامه خودکفایی کشور در کودهای کشاورزی و تأمین مواد اولیه موردنیاز آنها توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و خرید تضمینی تولیدات آنان رقم خورده است. نامبرده حجم قراردادهای منعقده با تولیدکنندگان داخلی کودهای فسفاته و پتاسه را در سال‌جاری بیش از ۴۰۰ هزار تن اعلام نمودند که این حجم قرارداد با تولیدکنندگان داخلی نسبت به سال قبل بیش از ۴۰۰ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۰۰ درصد رشد داشته است. ایشان اعلام نمودند طبق برنامه خودکفایی کشور هم اکنون با ۲۲ پروژه فعال در حوزه تولید کودهای کشاورزی انشاءالله بین ۳ تا ۵ سال آینده کشور در تولید تمامی کودهای فسفاته و پتاسه بطور کامل خودکفا خواهد شد.

مهندس رسولی در پایان مصاحبه، صدور حواله الکترونیک در سال‌جاری در تحویل کودهای یارانه‌ای به کشاورزان را از اقدامات شایسته و ضروری برای ارتقاء سطح کنترل و نظارت و ایجاد شفافیت در فرایند توزیع کودهای یارانه‌ای بین کشاورزان و جلوگیری از خروج آنها از شبکه رسمی توزیع کودهای یارانه‌ای برشمردند.

طراحی سایت توسط فراکارانت