English | دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

تعداد ۵۳ دستگاه ادوات مکانیزاسیون ازمحل تسهیلات بانک ملی خریداری و در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است

تعداد ۵۳ دستگاه ادوات مکانیزاسیون ازمحل تسهیلات بانک ملی خریداری و در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است
قاسمی،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به همراه مهاجر،معاون وزیر در امور زراعت، تعداد ۵۳ دستگاه ادوات مکانیزاسیون را در راستای اجرای طرح جهش تولید در ۲۰ هزار هکتار از اراضی استان سمنان با پشتیبانی ستاد اجرای فرمان امام ،به صورت همزمان در کالپوش تحویل داد.

طراحی سایت توسط فراکارانت