English | یکشنبه, ۶ خرداد , ۱۴۰۳

تعیین تکلیف ۶۴ فقره پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون ضبط کاربری اراضی زراعی و باغی استان سمنان

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: ۶۴ فقره پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون ضبط کاربری اراضی زراعی و باغی استان سمنان بررسی و تعیین تکلیف شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، غلامرضا خراسانیان اظهار داشت: در این کمیسیون پرونده‌های مورد بررسی شامل ۲۳ فقره طرح‌های وابسته به کشاورزی از جمله گلخانه و دامداری مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: همچنین در مورد درخواست‌های اتاق کارگری و نگهبانی و الحاق به محدوده روستا مقرر شد پس از بازدید میدانی در جلسات آینده مطرح و تصمیم گیری شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: همچنین در جلسه کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی برای ۲۳ پرونده تصمیم‌گیری شد.

خراسانیان خاطرنشان کرد: در این جلسه تعداد ۲۳ پرونده به دبیرخانه کمیسیون طرح‌های غیرکشاورزی ارجاع و مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی افزود: صاحبان این پرونده‌ها متقاضیانی هستند که قصد اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری غیر کشاورزی در اراضی ملی را دارند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در این جلسات از سوی اعضا کمیسیون با واگذاری اراضی ملی و مورد درخواست صاحبان سه پرونده در سطح ۴۷۷ هزار و ۲۸۱ مترمربع معادل ۴۷٫۷۲۸۱ هکتار موافقت شد.

خراسانیان خاطرنشان کرد: با نظر اعضای کمیسیون برای سایر پرونده‌ها تصمیماتی از قبیل تعیین اجاره، تمدید اجاره، تغییر طرح و تغییر نام تصمیم گیری شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت