English | دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳

تغییر شیوه کشت و استفاده از تکنولوژی‎های نوین راهکار مدیریت منابع آب است

مدیریت منابع آب در کشت بهاره یکی از ضرورتهای مهم در حوزه صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع محدود آبی با توجه به کاهش بارشها و خشکسالی مزمن در کشورمان به حساب میآید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

با بیان اینکه تغییر شیوه و آرایش کشت محصولات زراعی به طوری که بیشترین کارایی مصرف آب را داشته باشد، یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت بهینه منابع آب در کشور است، گفت: کارهای عملی و مهمی در این حوزه میتوان انجام داد که نیاز به فرهنگ سازی و توجیه کشاورزان دارد.

خالد جعفری، با بیان اینکه به عنوان مثال ما در استان کردستان در کشت چغندر قند بهاره فاصلهها را برای بار اول در استان طی بهار سال زراعی گذشته کم کردیم که از فضا و شرایط محیطی بهتر استفاده شد، گفت: با تغییر شیوه کشت از کشت بذری به کشت نشاءکاری که در خزانه محصول در سطح کم کشت و به مزرعه اصلی انتقال داده می شود حداقل ۳-۲ نوبت در آبیاری صرفه جویی میشود و این کار در زراعت چغندر، ذرت دانهای، جالیز، سبزی و صیفی و … قابل اجرا است. این دست اقدامات باید با فرهنگ‌سازی گسترده در میان کشاورزان در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: توسعه کشت زیر پلاستیک به منظور زود رس کردن محصولاتی مانند خیار، هندوانه، کدو و…. هم باید به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت منابع آبی مورد توجه قرار بگیرد.

جعفری تغذیه متعادل و مناسب بر اساس نیاز واقعی گیاه و بر پایه آزمون خاک که کارایی مصرف آب را بالا میبرد را هم به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مدیریت منابع آب عنوان کرد و گفت: توجه به حفظ و ذخیره رطوبت خاک از طریق به کارگیری شیوه کشاورزی حفاظتی هم از جمله نکات مهمی است که برای این منظور باید به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: تلاش در تغییر شیوههای مرسوم آبیاری به شیوههای آبیاری موضعی میکرو (Tape) که کارایی و راندمان بالایی در حد ۹۰ درصد دارد هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

جعفری استفاده از مواد آلی در اکثریت مزارع که موجب جذب بیشتر رطوبت شود را هم به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مدیریت منابع آب در کشت بهاره عنوان کرد و گفت: استفاده از ارقام زود رس و متوسط رس به جای ارقام دیررس که آب کمتری نیاز دارند و با سرماهای دیررس پاییزه برخورد نمی کنند هم می تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

وی تغییر کشت بهاره به پاییزه در مورد ارقامی که مقاوم به سرما هستند و کشت انتظاری به صورت خفته زیر خاک تا فراهم شدن شرایط محیطی و جوانه زدن بذر را هم از دیگر راهکارهای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و افزایش میزان بهرهوری آب در حوزه کشاورزی عنوان کرد.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت