تودیع و معارفه سرپرست شرکت خدمات حمایتی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان مهندس افضلی-مهندس نقمی ۱۴۰۰٫۷٫۲۷

تودیع و معارفه سرپرست شرکت خدمات حمایتی سازمان جهاد کشاورزی

استان سمنان مهندس علی اکبر افضلی-مهندس محمد رضا نقمی

طراحی سایت توسط فراکارانت