English | جمعه, ۲۴ فروردین , ۱۴۰۳

توزيع بذور استاندارد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان هشدار داد :
دقت در توزیع بذور استاندارد و دارای لیبل
ابوالفضل شاهمرادی گفت : طبق دستور معاون وزیر در خصوص آزادسازی بذور ذرت رقم ۷۰۶، عاملین خرید و توزیع بذور ذرت نهایت دقت را نسبت به توزیع بذور استاندار و دارای لیبل مورد تائید موسسه معمول نمایند.
وی افزود : با توجه به اینکه قسمتی از بذور رقم ۷۰۴ تولیدی سالهای ۹۳ تا ۹۵ فاقد استاندار لازم جهت کشت در سال ۹۶ میباشد . لذا مراکز توزیع و عاملین خرید در این خصوص دقت لازم را داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را جهت پیگیری به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و مدیریت زراعت منعکس نمایند.
شاهمرادی به کشاورزان پیشنهاد کرد : کیسه های بذر توزیعی خود را جهت پیگیری احتمالی بعدی تا اطمینان از سبز مناسب نزد خود نگهداری نمایند .

طراحی سایت توسط فراکارانت