English | پنج شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۴۰۳

توسعه کشت نشائی چغندرقند در میامی در دستور کار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی با بیان اینکه توسعه کشت نشائی چغندرقند در این شهرستان در دستور کار است گفت: در حال حاضر کشت نشائی این محصول در میامی انجام‌شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان علی‌اصغر محمدی اظهار داشت: کشت نشائی چغندرقند به تعداد ۵۰ هزار اصله به روش مکانیزه و با کمک دستگاه ۶ ردیفه در میامی انجام شد. وی با اشاره به برخی از اهداف کشت نشایی چغندرقند گفت: کاهش مصرف آب، کاهش هزینه تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و یکنواختی سطح سبز برخی از این اهداف استفاده از کشت نشائی است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی با بیان اینکه توسعه کشت‌های نشائی یکی از اولویت‌های سازمانی وزارت جهاد کشاورزی است و این مهم نیز در استان‌ها اجرایی می‌شود گفت: کاهش طول دوره رشد و کاهش مصرف آب کاهش آفات و بیماری‌ها و هزینه‌های مرحله کاشت و برداشت از مهم‌ترین مزایای کشت نشائی چون چغندرقند است. محمدی با بیان اینکه با اجرای این طرح از هدرروی بیش از ۴ هزار مترمکعب آب در هکتار جلوگیری می‌شود اضافه کرد: سرعت رشد چغندرقند در این حالت افزایش می‌یابد. وی خاطرنشان کرد: همچنین عملکرد این محصول در هر هکتار در مقایسه با کشت مستقیم بذر ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی با بیان اینکه دستگاه نشاکار برای کاشت نشاء چغندرقند در این شهرستان استفاده می‌شود افزود: کشاورزان با این دستگاه می‌توانند هزینه‌های کاشت خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهند.

طراحی سایت توسط فراکارانت