English | یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳

تولید محصولات سر درختی زیر پوشش گلخانه های استان/هدف گذاری اجرای سایبان باغی برای ده هزار هکتار از باغات استان

 

 

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از هدف گذاری اجرای سایبان باغی برای ده هزار هکتار از باغات استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان مهدی قرائیان در جمع تولید کنندگان و گلخانه داران استان گفت:ضرورت توسعه کشت های گلخانه ای در استان با توجه به شرایط آب وهوایی پیش رو برکسی پوشیده نیست و به طور جدی در دستور کار مسئولین قرار دارد.

وی افزود: بالغ بر ۱۰۰هکتار از گلخانه های استان قابلیت تغییر الگوی کشت برای تولید محصولات باغی در خارج فصل را دارند.

قرائیان در ادامه خاطرنشان کرد:اجرای سایبانهای باغی بر روی باغات موجود حداقل برای۱۰هزار هکتار از باغات استان در اولویت اجرا می باشد و تاکنون برای۱۳۵هکتار باغ مجوز مربوطه صادر شده و مراحل اجرائی و اعطای تسهیلات بانکی مورد نیاز در جریان است.

مدیر باغبانی استان با اشاره به رویکرد جدید در باغبانی در جهت توسعه سایبانهای باغی و تولید محصولات باغی در گلخانه ها افزود:با هدف ترویج و آشنائی باغداران با اصول فنی احداث سایبانهای باغی و همچنین جهت آگاهی از نحوه کشت وکار محصولات سر درختی داخل گلخانه از طرحهای موفق استان خراسان رضوی بازدید انجام شد و مباحث فنی و اقتصادی و اجرائی طرحها بررسی گردید.

مهدی قرائیان گفت: با پرورش درختان میوه زیر سایبانها و نیز تولید محصولات باغی در داخل گلخانه ضمن استفاده از مزایای گلخانه بعنوان فضای کنترل شده و کاهش مصرف آب و کم شدن مخاطرات عوامل غیر مترقبه نظیر سرمازدگی و آسیب تگرگ، همچنین باعث پیش رسی محصول و دستیابی به بازارهای مناسب نیز فراهم میگردد.

وی با توجه به اهمیت موضوع که این مقوله به طور جدی در دستور کار مسئولین استان و سازمان قرار دارد تصریح کرد:جلسات متعددی در این خصوص با حضور مسئولین و گلخانه دارن و باغداران استان انجام شده و در حال انجام است و امیدواریم در آینده به سطوح اجرائی قابل توجه در این حوزه دست یابیم.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت