English | شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۳

تولید ۵۰۰ تن محصول فلفل از مزارع شهرستان میامی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی گفت: امسال ۵۰۰ تن محصول فلفل از مزارع این شهرستان برداشت شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، علی‌اصغر محمدی از برداشت محصول فلفل از مزارع منطقه فرومد در شهرستان میامی خبر داد. وی گفت: امسال ۲۰۰ هکتار از مزارع شهرستان میامی به کشت فلفل اختصاص‌یافته است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی اضافه کرد: عمده کشت فلفل در منطقه فرومد است. محمدی اضافه کرد: میانگین تولید هر هکتار ۲ و نیم تن است که امسال ۵۰۰ تن محصول فلفل از مزارع شهرستان میامی برداشت شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت