English | شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳

تولید ۶۵۹۲ تن آلبالو در استان سمنان

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، لطف‌الله رضایی در نشستی با مدیران بخش تولیدات گیاهی این سازمان درباره عملکرد این واحد اظهار داشت: خوشبختانه امسال میزان تولید این محصول سردسیری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با اشاره به میزان تولید این محصول در سال گذشته گفت: سال گذشته از ۷۳۰ هکتار سطح بارور ۳ هزار و ۳۷۹ تن محصول آلبالو برداشت شد که تولید این محصول امسال بیش از ۲ برابر سال گذشته است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره مجموع مساحت زیر کشت این محصول باغی گفت: در مجموع ۹۵۰ هکتار از باغات استان سمنان به آلبالو اختصاص دارد.
رضایی با بیان اینکه بیشترین سطح محصول آلبالو مربوط به شهرستان شاهرود است افزود: عمده محصولات سردسیری در شهرستان شاهرود تولید می‌شود.
وی با بیان اینکه سطح غیر بارور آلبالو سال گذشته ۱۲۷ هکتار بود گفت: امسال سطح غیر بارور این محصول ۱۸۹ هکتار بود و سطح بارور آن نیز ۷۶۲ هکتار بود که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به ارقام این محصول باغی گفت: مجاری و محلی برخی از ارقام کشت‌شده این محصول در استان سمنان است.

طراحی سایت توسط فراکارانت