جلسه ستاد آبیاری تحت فشار استان برگزار شد

حسین شاهینی،مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی از برگزاری جلسه ستاد آبیاری تحت فشار استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، جلسه ستاد آبیاری تحت فشار به ریاست مهندس قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و با حضور برخی مدیران ستادی، مدیران شهرستان‌ها و و روسای ادارات آب و خاک شهرستان ها با دستور کار زیر در سالن شهید شاهی برگزار شد:

ارائه گزارش روند جذب اعتبارات سال ۱۴۰۱ سامانه های نوین آبیاری
گزارش تحلیلی تطابق سامانه های نوین آبیاری اجرا شده با الگوی کشت توسط مدیریت محترم زراعت

طراحی سایت توسط فراکارانت