English | شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی به‌شدت پیگیری می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی به‌شدت پیگیری می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، غلامرضا خراسانیان اظهار داشت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۷۴ و اصلاحی در سال ۸۵ اصلی‌ترین قانون و سند بالادستی سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از عرصه‌های زراعی و باغ‌های کشور است. وی افزود: بر اساس ماده یک قوانین ذکر شده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها به‌جز در موارد ضروری ممنوع است. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: به‌موجب تبصره یک قوانین تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی بوده که اعضای آن شامل رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست و یک نفر نماینده استاندار بوده و جلسات نیز به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. خراسانیان گفت: بر همین اساس از ابتدای امسال تاکنون طرح‌های تبصره یک استان شامل واحد پذیرایی منفرد بین‌راهی به مساحت ۷۹۹۴ مترمربع، مرکز تفریحی و سرگرمی و گردشگری به مساحت ۸۵۶۶ مترمربع و الحاق به محدوده روستاها به مساحت ۱۷۳۰ مترمربع و خانه کارگری نیز به مساحت یک هزار و ۲۰۰ تصویب شده است. وی خاطرنشان کرد: در جلسه کمیسیون موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در استان سمنان، تعداد ۵۰ پرونده شد که از این تعداد ۲ طرح شامل اقامتگاه بوم گردی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و مجتمع خدماتی رفاهی بین‌راهی به مساحت ۶ هزار و ۸۴۶ مترمربع تصویب شد و همچنین تعداد ۴۷ مورد خانه کارگری به مساحت ۲۰۵۰ موافقت شد و با یک مورد نیز مخالفت شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت