English | پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳

حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی از سوی دولت تعیین شد

 
با تصمیم هیات وزیران حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،هیئت وزیران در جلسه ۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۱۸/۰۲۰ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی – مصوب ۱۳۸۵- تصویب کرد:
۱- حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی – مصوب ۱۳۸۵ – مساحتی از اراضی مذکور است که به عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره ‏وری مناسب از عوامل تولید، دارای توجیه فنی و اقتصادی می‏باشد.
۲- حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی در هر یک از استان‏های کشور مطابق جدول پیوست شماره (۱) این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می­شود.
تبصره ۱- تفکیک و افراز اراضی کشاورزی بالاتر از حد نصاب‏های فنی و اقتصادی مندرج در جدول موضوع این ماده به شرح زیر می‏باشد:
الف- اراضی با مساحت‏های (۲) تا (۵) برابر حد نصاب‏های مذکور در هر شهرستان؛
حداقل (۲) برابر نصاب مذکور .
ب- اراضی با مساحت‏های بیش از (۵) تا (۱۰) برابر حد نصاب­های مذکور در هر شهرستان؛
حداقل (۵) برابر نصاب مذکور .
پ- اراضی با مساحت‏های بیش از (۱۰) برابر حد نصاب­های مذکور در هر شهرستان؛
حداقل (۱۰) برابر نصاب مذکور.
تبصره ۲- حد نصاب‏های مقرر در بندهای فوق‏الذکر ناظر به تفکیک و افراز بوده و مانعی برای تجمیع و یکپارچه‏سازی اراضی در رسیدن به حد نصاب‏های فنی و اقتصادی بالاتر نخواهد بود.
۳- حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی واقع در قطب‏های کشاورزی، موضوع قانون گسترش کشاورزی در قطب‏های کشاورزی – مصوب ۱۳۵۴- با اصلاحات بعدی آن، تابع حد نصاب‏های مقرر در آن قانون می‏باشد.
۴- حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که در قالب نظام‏های بهره‏برداری از قبیل شرکت‏های تعاونی تولید، کشت و صنعت، سهامی زراعی و واگذاری‏های هیئت‏های هفت نفره، تشکیل شده و مورد بهره ‏برداری قرار گرفته ‏‏اند، به همان میزان مساحت اولیه در هنگام تشکیل، ثبت یا واگذاری می‏باشد، مگر اینکه قبل از ابلاغ این تصویب‏نامه به صورت قانونی تغییر یافته باشد.
۵- حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که از این به بعد در قالب نظام‏های بهره‏برداری از قبیل شرکت‏های تعاونی تولید، کشت و صنعت و سهامی زراعی تشکیل می‏گردند به تفکیک استان به شرح جدول پیوست شماره (۲) این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می­شود.
۶- حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی موضوع فعالیت‏های کشاورزی مانند گلخانه، دامداری، مرغداری، فعالیت‏های شیلاتی و صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مرحله بهره‏برداری رسیده‏ یا می‏رسند، با رعایت حد نصاب‏های مقرر در آیین‏نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‏های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویب‏نامه شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره‏برداری آنها می‏باشد.
۷- حد نصاب‏های مندرج در این تصویب‏نامه، ملاک عمل در آیین‏نامه اجرایی موضوع ماده (۶) قانون مذکور خواهد بود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است.
وزارت جهادکشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اضافه شد
با تصویب هیئت دولت ،وزارت جهادکشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (۱۳) آیین ­نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایراناضافه ­شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۰۴/۰۲۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:وزارت جهادکشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (۱۳) آیین ­نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب­نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ک مورخ ۶/۳/۱۳۸۶، اضافه می­شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهور این مصوبه را به وزارت جهادکشاورزی دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است .
با مصوبه دولت، یک معاونت به معاونت­های وزارت جهاد کشاورزی اضافه می شود
با تصویب دولت یک معاونت به معاونت­های وزارت جهادکشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی وبا استفاده از ظرفیت­های موجود اضافه می­شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۵۱/۰۲۰ مورخ ۲/۸/۱۳۹۵وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:
یک معاونت به معاونت­های وزارت جهادکشاورزی، مشروط به عدم افزایش پست سازمانی وبا استفاده از ظرفیت­های موجود اضافه می­شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت جهادکشاورزی- سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده است.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت