حضور قائدعبدی، مدیر کل امور ایثارگران در وزارت جهاد کشاورزی و محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در کنگره شهدای دولت

حضور قائدعبدی، مدیر کل امور ایثارگران در وزارت جهاد کشاورزی و محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در کنگره شهدای دولت

حضور قائدعبدی، مدیر کل امور ایثارگران در وزارت جهاد کشاورزی و محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در کنگره شهدای دولت و دومین بزرگداشت تجلیل از یادگاران معظم شهدا جانبازان و رزمندگان مجموعه وزارت راه و شهرسازی استان سمنان

طراحی سایت توسط فراکارانت