حضور مدیرکل شورای مشاورین وزار درایثارگران در سازمان جهادکشاورزی استان سمنان

حضور مدیرکل شورای مشاورین وزاردر ایثارگران در سازمان جهادکشاورزی استان سمنان

در روز دوم از سفر سه روزه مشاورین وزار در امور ایثارگران به استان سمنان جهت نظارت و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان، رحیمی نسب، مدیرکل شورای مشاورین وزرا به سازمان جهادکشاورزی استان سمنان آمد.

️به گزارش روابط‌عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، جلسه مشترک رئیس سازمان جهاد کشاورزی با کارگروه دبیرخانه شورای مشاورین وزرا به ریاست رحیمی نسب، مدیرکل شورای مشاورین وزرا و با حضور قائدعبدی، مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی،قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، شکرویان، مدیر‌کل بنياد شهید استان، داوودی، مشاور استاندار در امور ایثارگران ،معاونین و جمعی از همکاران وزارت جهادکشاورزی و سازمان در سالن شهید شاهی سازمان برگزار شد.

طراحی سایت توسط فراکارانت