حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی و کارکنان مجموعه در نماز جمعه

در سومین روز از هفته جهاد کشاورزی حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی و کارکنان مجموعه در نماز جمعه به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان در این مراسم که در شهرستان میامی  با وضعیت سفید از لحاظ شرایط کرونایی استان به شمار می رود مدیر و کارکنان مجموعه جهاد کشاورزی  شهرستان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در نماز جمعه این شهرستان حضور یافتند. در ابتدای مراسم مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ضمن تبریک این هفته به بیان عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان پرداخت. در ادامه توزیع بروشور های عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان بین مردم بود که توسط عوامل روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی صورت گرفت. در پایان برگزاری میز خدمت که با حضور مدیر و مجموعه کارکنان مدیریت انجام شد و در این میز خدمت از نزدیک  پاسخگوی مشکلات و مسائل کشاورزان شهرستان بودند.   

طراحی سایت توسط فراکارانت