«حمید عرب» در حکمی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب شد.

«حمید عرب» در حکمی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، سید حسن میر عماد در حکم معاون جدید توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان آورده است: در اجرای تشکیلات تفصیلی سازمان جهاد کشاورزی استان و نظر به تعهد و سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان منصوب می‌شوید. در بخش دیگری از این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و با بهره گیری از توان و امکانات موجود و استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد زمان برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر امور در اجرای سیاست‌ها و اهداف سازمان موفق و مؤید باشید. گفتنی است، …. صباغی، معاون پیشین توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به افتخار بازنشستگی نائل شد. حمید عرب معاون جدید سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، پیش از این مدیر مالی این سازمان بوده و کارنامه موفقی را در این سمت از خود بر جای گذاشت.

طراحی سایت توسط فراکارانت