خانواده متوفیان پیشکسوتان و بازنشستگان جهاد شاهرود تجلیل شدند.

خانواده متوفیان پیشکسوتان و بازنشستگان جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود در آیینی تجلیل شدند.

یه گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، در این آیین تجلیل مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و شهرستان شاهرود حضور داشتند.

عباسعلی نهاردانی در این آیین ضمن لزوم قدردانی از بازنشستگان و پیشکسوتان جهاد کشاورزی گفت:   قدردانی از زحمات بازنشستگان سبب انگیزه و ایجاد رغبت برای تلاش بیشتر کارکنان شاغل می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر چه شاید این بازنشستگان و پیشکسوتان امروز در بین ما نیستند اما قدردانی و تحلیل از خانواده‌های آنها نیز بسیار مهم است و سبب شادی آنها می‌شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت