در راستای تولید محصول سالم؛حذف آفت‌کش‌های شيميايي پرخطر در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به جد پیگیری می‌شود

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: براي كاهش خسارت آفات و در عين حال سالم بودن محصولات كشاورزي در سال‌های اخیر حذف آفت‌کش‌های شيميايي پرخطر و جايگزيني با آفت‌کش‌های شيميايي کم‌خطر، گسترش روش‌های غیر شیمیایی و  بيولوژيك كنترل آفات در اولویت برنامه‌های سازمان حفظ نباتات کشور و به‌تبع آن مدیریت‌های حفظ نباتات استان‌ها قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، فرانک قهرمانفرد اظهار داشت: به عقیده بسیاری امروزه تأمین غذای مورد نیاز بشر بدون استفاده از سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی امکان‌پذیر نیست و با این استدلال هر روز در گوشه و كنار زمين و در جريان توليد، توزيع و مصرف آفت‌کش‌هاي شيميايي، تأثیرات مخربي بر اکوسیستم وارد مي‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: بنابراین در این شرایط پیچیده ضرورت بهره‌مندی از روش‌های کم‌خطر کنترل عوامل خسارت زا و تکنولوژی‌های بهینه‌سازی مصرف سموم و آفت‌کش‌ها و بهره‌گیری از آفت‌کش‌های زیستی و دانش‌افزایی در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قهرمانفرد گفت: در حال حاضر سودمندترین استراتژی‌های کنترل آفات در کشاورزی پایدار، شامل آن دسته از روش‌های علمی و اکولوژیک بنیان هستند که ضمن حفظ پایداری، با استانداردهای محصولات گواهی شده نیز سازگار باشند.

وی تصریح کرد: مدیریت حفظ نباتات به‌عنوان متولی امر کنترل آفات و در راستای ایجاد و حفظ امنیت غذایی و برای کاهش نگرانی‌های به حق دلسوزان و دوست داران طبیعت و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی و مقاومت به آفت‌کش‌ها بر روش «مديريت تلفيقي آفات» به‌عنوان اصل مهم برای كاهش مصرف سموم شيميايي و خسارت ناشي از آن‌ها تأکید دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: در «مديريت تلفيقي آفات» بر توليد محصول سالم با حداقل آسيب به زیست‌بوم‌های زراعي و بهره‌گیری از راهكارهاي طبيعي مبارزه با آفات همچون شیوه حفاظت و حمایت و کنترل بیولوژیک کاربردی تأكيد می‌شود.

قهرمانفرد خاطرنشان کرد: براي كاهش خسارت آفات و در عين حال سالم بودن محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر حذف آفت‌کش‌های شيميايي پرخطر و جايگزيني با آفت‌کش‌های شيميايي کم‌خطر، گسترش روش‌های غیر شیمیایی و  بيولوژيك كنترل آفات در اولویت برنامه‌های سازمان حفظ نباتات کشور و به‌تبع آن مدیریت‌های حفظ نباتات استان‌ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا مدیریت حفظ نباتات استان سمنان برای کاهش مصرف سموم اقدامات گسترده‌ای از جمله توزیع رایگان تجهیزات کنترل غیر شیمیایی مانند کارت‌های رنگی، انواع تله، مایع سراتراپو انواع فرمون‌ها را جهت استفاده الگویی برای کاهش مصرف سموم در سطح استان انجام داده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: همچنین برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای ترویج و توسعه مدیریت تلفیقی آفات بر مبنای استفاده از روش‌های کنترل غیر شیمیایی آفات و کنترل شیمیایی بر پایه استفاده از سموم کم‌خطر و توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات کشور و عدم استفاده از سموم پرخطر از دیگر اقدامات انجام شده در سطح استان است.

قهرمانفرد گفت: بازدیدهای دوره‌ای از داروخانه‌های گیاه‌پزشکی و نمونه‌برداری از سموم توزیع شده در داروخانه‌ها و ارسال آن‌ها به سازمان حفظ نباتات کشور برای بررسی کنترل کیفی و نمونه‌برداری از سموم قبل از توزیع کارخانه‌های تولیدکننده سم در استان و ارسال آن‌ها به سازمان حفظ نباتات کشور برای بررسی کنترل کیفی از دیگر اقدامات این مدیریت است..

طراحی سایت توسط فراکارانت