در پیامی ریاست سازمان جهاد کشاورزی: فرا رسیدن پنجم اسفند ماه روز مهندس را به تمامی جامعه مهندسین به ویژه مهندسین بخش کشاورزی ، استان تبریک گفت.

در این پیام سید حسن میرعماد آمده است که: زادروز بنیان گذار دوران جدید و نوین علم در ایران، دانشمند بزرگ و مهندس سرآمد تاریخ علم و دانش این سرزمین، خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان روز مهندس نامگذاری شده است. بدون شک نامگذاری زادروز این شخصیت بزرگ به عنوان فردی نمونه و الگو در مهندسی کهن ایران اسلامی، به نام روز مهندس، در راستای توجه به نقش ارزنده تلاشگران این عرصه است. یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی رشد و توسعه بخش کشاورزی است؛ و امروز مهندسین بخش کشاورزی با استفاده از توان علمی خود به کمک کشاورزان آمدند تا گامی مهم در راستای توسعه اقتصادی کشور بردارند. تأمین امنیت غذایی کشور  امروز به عهده بخش کشاورزی است؛ و در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از زحمات تمامی مهندسین بخش کشاورزی که در کنار کشاورزان زحمتکش برای توسعه و آبادانی و خودکفایی بخش کشاورزی گام برمیدارند قدردانی مینمایم

طراحی سایت توسط فراکارانت