English | یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳

دغدغه اصلی سازمان دامپزشکی کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت : باتوجه به اینکه در دو سال اخیر سایه بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان تهدیدکننده ی تولید کشور بوده است ضروریست که موضوع کنترل و بررسی آنفلوانزا محور اصلی فعالیت ستاد اجرایی پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان سازمان دامپزشکی کشور باشد و برای این مهم نیز می بایست به چهار محور ،تشخیص به موقع بیماری، آموزش و ترویج،مراقبت و کنترل ترددها و ارائه گزارش در فواصل زمانی نزدیک تمرکز شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکترعلیرضا رفیعی پور در جلسه با اعضای ستاد اجرایی پیشگیری و کنترل بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان اظهار کرد: شرایط فعلی کشور به گونه ای است که می بایست با پایش و رصدبه هنگام ،مشکلات و موانع پیش رو را ارزیابی کرد و با به کار گیری تجربیات کشورهای موفق در این حوزه رهیافت های مناسب برای مقابله با بیماری یادشده را ارائه کرد.

وی ادامه داد: در همین راستا سازمان دامپزشکی کشور با ارائه ی درخواست همکاری به سازمان بهداشت جهانی دام مترصد ایجاد فضایی است تا از این طریق صنعت طیور ایران از حیث بهداشتی و زیرساخت ها بطور کامل ارزیابی و آسیب شناسی شود.

وی تاکید کرد که میبایست در حوزه تشخیص به موقع بیماری های استراتژیک ازهرگونه تعلل در دریافت بموقع گزارش ها اجتناب شود و از ظرفیت آزمایشگاه های استان ها به نحو مطلوب استفاده شود،لکن همین موضوع ضرورت تجهیز و بروزرسانی آزمایشگاه های استانی را بیش از گذشته یاداوری میکند.

وی در خصوص اهمیت موضوع آموزش و ترویج نیز ،گفت: امسال برای نخستین بار است که به موضوع آموزش و ترویج بصورت ویژه توجه شده است امری که متاسفانه تا کنون آن طور که می بایست به آن پرداخته نشده بود درحالی که تاثیرمداخله ایی آموزش در ممانعت از رفتارهای پرمخاطره مانندعدم رعایت شرایط امنیت زیستی در واحدها تاثیر بسزایی در کنترل و پیشگیری از رخدادهای قابل سرایت خواهد داشت.

دکتر رفیعی پور با بیان اینکه مراقبت و پایش یکی از ارکان کنترل و حفظ ثبات شرایط امنیت زیستی در واحدهای اپیدمیولوژیک است گفت یکی از وظایف مهم سازمان دامپزشکی کشور جلوگیری از انجام اقدامات ناآگاهانه وآسیب زننده به صنعت طیور کشور است لذا بموجب انعقاد تفاهم نامه پیرامون کنترل ترددها و شرایط قرنطینه ایی نیروی انتظامی ،متعهد به همکاری و تعامل در این خصوص شده است لکن پیش بینی می کنیم که با کمک ناجا و پست های قرنطینه این چالش را بتوانیم تا حد زیادی مرتفع کنیم.

وی افزود:ارائه گزارش ها می بایست در فواصل زمانی نزدیکتر از قبل در حوزه وضعیت بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استانها گزارش شود وتمامی اقدامات انجام شده در حوزه های مطالعاتی و میدانی برای مقابله با این بیماری باید رصد و بموقع اطلاع رسانی گردد.

طراحی سایت توسط فراکارانت